Over de Leprastichting

Over de Leprastichting

 

De Leprastichting is een internationale organisatie die zich inzet tegen lepra. Het hoofdkantoor van de Leprastichting staat in Amsterdam. Met zeven regionale veldkantoren zijn we actief in 9 landen verspreid over Zuid-Amerika, Afrika en Azië. Hier werken we samen met lokale organisaties en overheden om de gezondheidszorg op het gebied van lepra en handicaps te verbeteren. Het doel is het terugdringen van lepra en het bevorderen van volwaardige deelname aan de maatschappij door mensen met een lichamelijke beperking, ongeacht de oorzaak daarvan. Naast de opsporing, behandeling en revalidatie van leprapatiënten richten we ons op training van gezondheidsmedewerkers, het begeleiden van zelfzorggroepen en zorgen we ervoor dat ook kinderen van leprapatiënten niet langer buitengesloten worden en gewoon naar school kunnen gaan.

 

OprichtersLeprastichting

Dr. Dick Leiker en Francisca Anten

Geschiedenis

De Leprastichting werd opgericht in 1967. Een aantal jaar daarvoor, in 1960, was Francisca Anten op bezoek bij haar zoon Hans in Tanzania, die daar als tropenarts werkte. De verwoestende gevolgen van lepra maakten veel indruk. Weer terug in Nederland zette Francisca een geldinzamelingsactie op om de bouw van een lokaal ziekenhuis mogelijk te maken. Ze greep elke kans aan om het publiek over lepra te vertellen. Tijdens haar activiteiten ontmoette ze Dr. Dick Leiker, die als lepradeskundige werkzaam was bij het Tropeninstituut. Samen richtten ze op 30 maart 1967 de Leprastichting op.

 

Beloningsbeleid

Het jaarinkomen van onze directeur Jan van Berkel is € 114.038,- (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Hierbij volgt de Leprastichting de Beloningsregeling voor Directeuren van brancheorganisatie Goede Doelen Nederland. De functie van directeur binnen onze organisatie is meer dan een fulltime baan. Een baan met grote verantwoordelijkheden die door een professional moet worden uitgevoerd. Lees meer >>

 

Gedragscode

Betrouwbaarheid en integriteit staan bij de Leprastichting hoog in het vaandel en daarom hebben wij de volgende gedragscode opgesteld. Deze gedragscode is onderdeel van de arbeidsovereenkomst van iedere medewerker van de Leprastichting. Al onze medewerkers nemen tijdens hun werkzaamheden de betreffende gedragsregels in acht.

 

De Leprastichting is lid van de branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking Partos. Voor Partos is de organisatiekwaliteit van lidorganisaties een belangrijk aandachtspunt, vooral vanwege de relatie met de effectiviteit en doelmatigheid, maar ook met het oog op het publieksvertrouwen in de sector. In de gedragscode, worden de waarden weergegeven volgens welke de lidorganisaties willen handelen. Als onderdeel van het Partos lidmaatschap is deze Gedragscode, door alle organisaties ondertekend.

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

De Leprastichting werkt CO2-neutraal. De CO2-uitstoot van vliegreizen en drukwerk compenseerden wij in 2017 met bijdragen aan duurzame energieprojecten. Wij beleggen onze reserves uitsluitend in beleggingsproducten van overheden en bedrijven die mensenrechten respecteren, kinderarbeid uitsluiten en duurzaam werken. Conform richtlijn ‘Financieel beheer goede doelen’ van Goede Doelen Nederland is behoud van de hoofdsom centraal uitgangspunt.

 

Raad van Toezicht en directie

De Leprastichting heeft een Raad van Toezicht (RvT) die toezicht houdt op het functioneren van de directeur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Lees hier de statuten van de Leprastichting.

 

De leden van de Raad van Toezicht werken op vrijwillige basis en worden gekozen op basis van hun expertise:

 

  • Dhr. Drs. A. (Bram) van Ojik, Lid Tweede Kamer– Voorzitter
  • Dhr. Prof. Dr. P.R. Klatser – Vicevoorzitter, Wetenschappelijk onderzoek
  • Dhr. Dr. M.R.A. van Cleeff – Projecten en Gezondheidszorg
  • Dhr. R.L.J. Greveling RA – Financiën
  • Mw. E.J.C. Bongers MBA – HRM en governance
  • Mw. D.M.P.J. Go – Feij – Fondsenwerving & Communicatie
              

Jan van Berkel is directeur van de Leprastichting en voorzitter van Goede Doelen Nederland en International Federation of Anti-Leprosy Associations (ILEP). Hij heeft ruime bestuurservaring en vertegenwoordigt de Leprastichting in diverse samenwerkingsverbanden op het gebied van leprabestrijding en ontwikkelingssamenwerking. Meer informatie over de Raad van Toezicht en de directie vind je in ons jaarverslag.

E-mailnieuwsbrief

 

 

Volg ons ook op:

  fb   twitter   youtube   LinkedIn follow logo