Visie en missie header

Visie, missie en strategie

 

Visie

Een wereld zonder lepra en sociale uitsluiting door handicaps

 

Missie

De Leprastichting verbetert en ondersteunt de gezondheid, de zelfredzaamheid en de inclusie van mensen die getroffen zijn door lepra of een handicap

 

Strategie

 • Leprakantoor NigeriaDe Leprastichting verbetert de toegankelijkheid en de kwaliteit van de hulpverlening door training, deskundig advies, onderzoek en innovatie. Dit doen wij samen met overheden, ngo’s, onderzoeksinstituten en gehandicaptenorganisaties
 •  De Leprastichting heeft als doel om de capaciteit en de activiteiten van haar organisatie te versterken door training, deskundig advies, onderzoek en innovatie
 • De Leprastichting ontwikkelt haar beleid en programma’s in overeenstemming met de ‘Sustainable Development Goals’ en de ‘UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Met als doel:

           – vergeten tropische ziekten en de gevolgen hiervan te bestrijden

           – armoede te verminderen – mensenrechten en inclusie te verbeteren van mensen getroffen door lepra of een handicap

           – leprawerk te integreren in andere programma’s voor vergeten tropische ziekten en gehandicaptenzorg

 • De Leprastichting lobbyt om lepra en inclusie van gehandicapten op alle politieke agenda’s te krijgen
 • De Leprastichting faciliteert revalidatiemogelijkheden, vermindert stigma en stimuleert zelfredzaamheid en empowerment

 

Onze droom

Eens gaat het lukken om van onze droom werkelijkheid te maken:

 • door vroegtijdige diagnose en behandeling en preventie van de ziekte zal lepra geen handicaps meer veroorzaken en;
 • door mensen met een handicap en hun organisaties te versterken, zal er ooit een wereld zijn waarin handicaps geen reden meer zijn voor uitsluiting en barrières om volwaardig mee te doen in de samenleving.

 

De Leprastichting zal zich met al haar partners inzetten om Sustainable Development Goal 3 ook voor lepra te realiseren: in 2030 zal het aantal mensen dat behandeling en ondersteuning nodig heeft ten gevolge van ‘vergeten tropische ziekten’ met 90 procent moeten zijn teruggebracht.

 

 

Prioriteiten

De komende jaren richt de Leprastichting zich primair op:

 • het toepassen van belangrijke doorbraken in leprabestrijding zoals chemoprofylaxe naar lepraprogramma’s in alle endemische landen.
 • het in de Leprosy Research Initiative (LRI) bevorderen dat onderzoek naar nieuwe doorbraken wordt gefinancierd.
 • het ontwikkelen van samenwerkingsprojecten met organisaties en programma’s gericht op andere ‘vergeten tropische ziekten’ en de opsporing en behandeling van andere ziektes die overeenkomsten of raakvlakken hebben met lepra en de gevolgen van lepra.
 • het verzelfstandigen van onze veldkantoren om de lokale betrokkenheid te vergroten en lokale fondsen te werven,
 • het omvormen van onze internationale organisatie in een inspirerend netwerk van lokaal zelfstandig gevestigde leprastichtingen rond een gedeelde visie, lerend van elkaar en samenwerkend aan nieuwe doorbraken.
 • het versterken van samenwerkingsverbanden zoals ILEP, DCDD, NNN en hun invloed op beleid en effectieve interventies op alle niveaus: internationaal en in de landen waar wij actief zijn.
 • het investeren in partnerschappen met andere ILEP-leden en ngo’s en gehandicaptenorganisaties, die de belangen van mensen met een beperking vertegenwoordigen. Wij willen bevorderen dat mensen die door lepra gehandicapt zijn geraakt deelnemen in bredere bewegingen van mensen met een beperking en dat de invloed van die bewegingen op inclusieve ontwikkeling groeit.

 

Nigeria leprapatient en dorpskinderen

Meerjarenplan

We werken ernaar toe om onze veldkantoren om te vormen naar sterke, zelfstandige lokale non-gouvernementele organisaties (ngo’s) die in een internationaal netwerk met de Leprastichting samenwerken. Deze omvorming gaat helpen om een sterkere lokale betrokkenheid te genereren, en om lokale en internationale fondsen (van overheden, stichtingen, en bedrijven) te werven. Binnen het netwerk zullen we met elkaar verder werken aan het uitwisselen van kennis en expertise, aan het verhogen van de effectiviteit van onze programma’s, en aan onderzoek en innovatie. Lees ons Meerjarenplan 2018-2020 >>

 

 

Meer informatie over ons leprawerk

Werkwijze footer

Onze werkwijze >>

Waar zijn we actief footerWaar zijn we actief >>

Madagascar water halenJaarverslagen >>

 

 

 

E-mailnieuwsbrief

 

 

Volg ons ook op:

  fb   twitter   youtube   LinkedIn follow logo