Indonesië

ex leprapatienten hebben plezier in Indonesie De Leprastichting is sinds 1967 werkzaam in Indonesië. Jaarlijks worden zo'n 20.000 nieuwe leprapatiënten ontdekt. Na India en Brazilië worden in Indonesië elk jaar de meeste nieuwe patiënten ontdekt. De Leprastichting is actief in 19 provincies en is hierdoor betrokken bij ongeveer 80% van het lepraprobleem. Hierbij concentreren we ons op de gebieden met het hoogste aantal leprapatiënten.

Op Oost-Java hebben we een succesvolle proef uitgevoerd met Chemoprofylaxe. Door het aanbieden van een capsule Rifampicine halveert de kans op lepra bij familieleden en andere sociale contacten van een leprapatiënt. Daarnaast werken we aan nieuwe methodes voor afgelegen gebieden als West-Papoea en de Molukken. Om zowel de effectiviteit als de efficiëntie te laten toenemen, bekijken we in hoeverre we kunnen samenwerken met het programma voor andere vergeten ziektes (Neglected Tropical Diseases).

Verbetering van kwaliteit van leven
Het is ons gelukt om revalidatie-activiteiten in het leprabestrijdingsprogramma te integreren. Dat zorgt voor een ononderbroken zorglijn, van ziektebestrijding tot revalidatie in de gemeenschap (CBR). Zo hebben we ook in 2007 zelfzorggroepen opgezet voor mensen met handicaps door allerlei oorzaken, niet alleen lepra. Dit helpt om het stigma rondom lepra terug te dringen en draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen die lepra hebben gehad.

 

Vroege opsporing in Indonesië

In Indonesië worden jaarlijks ruim 16.000 nieuwe patiënten opgespoord en behandeld. Meer dan 90% daarvan in de provincies waar de Leprastichting actief is. Vaak lukt het om mensen in een vroeg stadium van de ziekte op te sporen, maar niet altijd. Diana en anderen raken daardoor onnodig ernstig gehandicapt. We willen met ons beperkte budget zoveel mogelijk mensen bereiken. Dus zetten we mobiele opsporingsteams in, die in de meest ontoegankelijke gebieden kunnen werken. We trainen door het hele land artsen en verpleegkundigen om lepra in een vroeg stadium te kunnen herkennen. En we betrekken de gemeenschap, de mensen die zelf lepra hebben (gehad) en hun familieleden bij voorlichting en opsporing. Lees verder >>

 

 

Resultaten 2017

Vrouwen in zelfzorggroep weken hun gevoelloze voeten in speciale waterbassins in IndonesieVrouwen in zelfzorggroep weken hun gevoelloze voeten in speciale waterbassins


Projecten van de Leprastichting in Indonesie Lees over onze projecten in Indonesië >>

14.363 nieuwe patiënten opgespoord en behandeld
804 kinderen ontvingen financiële ondersteuning in schoolkosten
118 mensen in lokale gemeenschappen voorgelicht over lepra
1.630 mensen in lokale gemeenschappen voorgelicht over handicaps
5 zelfzorggroepen opgezet/ondersteund
30 (ex-)leprapatiënten getraind in zelfzorg
27 gehandicaptenorganisaties ondersteund
47 patiënten ondergingen een hersteloperatie
109 patiënten voorzien van hulpmiddelen (rolstoelen, protheses, krukken, zonnebrillen)
136 mensen ontvingen een microkrediet
352 mensen volgden een beroepstraining
10.517 directe contacten van nieuwe leprapatiënten ontvingen rifampicine (SDR)
275 mensen met een handicap voorgelicht over hun rechten
75 mensen volgden een leiderschapstraining

 

Steun ons werk in Indonesië >>

 

 

Verhalen en projecten uitgelicht

Major donor sari banner

Project: ‘Het stigma voorbij’ in Oost-Java

Al eeuwenlang worstelen leprapatiënten met stigma: en krachtig negatief sociaal stempel dat de manier beïnvloedt waarop zij zichzelf zien en gezien worden. Lees verder >>
Verhaal Diana banner

Diana werd besmet met lepra toen ze 10 jaar oud was

Bij Diana was het zo ernstig dat haar linker been geamputeerd moest worden. ‘Ik vroeg me af waarom mij dit moest overkomen’. Luister naar het verhaal van Diana >>
npl banner

Project: Stop Leprabesmetting!

In het project worden 500.000 mensen in India, Indonesië en Brazilië preventief behandeld en zal het aantal nieuwe besmettingen in de projectgebieden naar verwachting gedaald zijn met 50% aan het eind van de projectperiode en na verdere voortzetting van het project met 90% in 2030. Lees meer >>
Project Berani Arry in Papoea

Project Berani bereikt ontoegankelijke gebieden in Papoea

Veel Papoea’s leven onder moeilijke omstandigheden in afgelegen, ontoegankelijke gebieden. Hierdoor is het werk van de Leprastichting in Papoea op zijn minst uitdagend te noemen. Lees verder >>
Blogs studenten in het veld in Indonesie 388x230

Studenten blogs in Indonesië

Veertien studenten lopen via de Leprastichting een onderzoeksstage in een land waar lepra heerst. Ze doen veldonderzoek in onder andere Nepal, Indonesië, Mozambique en Colombia. Lees verder >>
Verhaal July

‘Ik help mee lepra in mijn dorp op te sporen’

July is één van de vijftien vrouwelijke vrijwilligers in het gezondheidscentrum van het arme en afgelegen dorp Penran. Haar onvermoeibare inzet is van groot belang om nieuwe leprapatiënten in haar gemeenschap zo vroeg mogelijk op te sporen. Lees verder >>
Project leprabestrijding op dorpsniveau

Dorpsbewoners pakken met elkaar lepra aan

Op Sulawesi is lepra nog altijd een probleem voor de volksgezondheid. In de afgelopen tien jaar bleef het aantal nieuwe lepragevallen. Dit laat zien dat de leprabacterie zich nog steeds actief verspreidt. Lees verder >>
Verhaal Jacob2

Jacob: 'Ik schaam mij diep'

Jacob uit Indonesië kreeg lepra toen hij dertien jaar oud was: 'Waarom gingen de vlekken niet weg? Wat moest ik doen? Mijn vriendjes deden alsof ze me niet meer kenden. Ik heb het zelfs mijn eigen vrouw niet durven vertellen.' Lees verder >>
Arry op Papoea banner

Doktor Arry bestrijdt lepra op Papoea

Hij is één van de weinige artsen in Papoea en West-Papoea. ‘Papoea is erg groot en moeilijk te bereizen. Er is veel lepra in verafgelegen gebieden’. Lees verder >>
SARI strips banner

Doorbraak in onderzoek naar interventies tegen stigma

Al eeuwenlang worstelen leprabestrijders met stigma. De Leprastichting investeert in wetenschappelijk onderzoek: wat is de meest effectieve manier om stigma te doorbreken? Lees verder >>

 

 

Lees meer over onze projecten in Indonesië >>

 

E-mailnieuwsbrief

 

 

Volg ons ook op:

  fb   twitter   youtube   LinkedIn follow logo