Waarom de Leprastichting?

 

Actuele kennis over lepra

De Leprastichting heeft een team van ervaren medische en technische adviseurs, die ervoor zorgt dat actuele kennis over alle aspecten van lepra en leprabestrijding goed is ingebed in de door ons ondersteunde lepraprogramma’s. We werken nauw samen met de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en andere instituten in binnen- en buitenland om de huidige uitdagingen op het gebied van lepra, ‘vergeten tropische ziekten’ en handicaps aan te gaan.

 

Een ‘track record’ van meer dan 50 jaar in Volksgezondheid

Ons doel is om de toegankelijkheid en kwaliteit van gezondheidszorg in landen waar lepra heerst te verbeteren door middel van verbeteringen in de gezondheidssystemen van de lokale overheden en sociale diensten die verantwoordelijk zijn voor leprabestrijding en revalidatie. Daarnaast werkt de Leprastichting in toenemende mate met (lokale) ngo’s die actief zijn op het gebied van lepra, ‘vergeten tropische ziekten’ en handicaps.

 

Jarenlange ‘track record’ in handicapgerelateerd werk

In lage- en middeninkomenslanden is lepra een veelvoorkomende oorzaak van handicaps. De Leprastichting heeft een jarenlange ‘track record’ in handicapgerelateerd werk, en heeft ruime ervaring in het faciliteren van en pleiten voor gezondheidsdiensten die zich richten op de preventie van handicaps en op revalidatie.

 

Duurzaamheid

Capaciteitsversterking is de sleutel tot duurzaamheid, en duurzaamheid is een voorwaarde voor zinvolle ontwikkeling. De capaciteitsversterkende activiteiten van de Leprastichting reiken verder dan alleen de overheid en gezondheidszorg. Ze omvatten ook niet-gouvernementele en cliëntenorganisaties.

Gobal met zijn familie in Nepal

Gobal helpt nu zelf patiënten >>

 

Mensenrechten

De Leprastichting is zich al jaren bewust van de gevolgen van stigmatisering, sociale uitsluiting en schending van mensenrechten, en neemt daarom stigmavermindering als integraal onderdeel van haar leprabestrijdingsprogramma’s op. Bevordering en bescherming van mensenrechten in alle aspecten van het leven is een belangrijk onderwerp binnen ons prioriteitsgebied ‘Empowerment’.

 

 

 

 

 

E-mailnieuwsbrief

 

 

Volg ons ook op:

  fb   twitter   youtube   LinkedIn follow logo